مونتناري جيرليس موتور (Montanari Lift Gearless – Italy)

مونتناري جيرليس موتور (Montanari Lift Gearless – Italy)

سيكور جيرليس موتور (Sicor Lift Gearless – Italy)

 البرتوساسي جبرليس موتور (Aberto Sassi Lift Gearless – Italy)

 البرتوساسي جبرليس موتور (Aberto Sassi Lift Gearless – Italy)

 توب جير جبرليس موتور (Top Gear Lift Gearless – Italy)